4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 18 Eylül/2005-1

Sayın Müşterimiz,

Ağustos ayı kdv hesaplamalarınız üzerinde çalışıyoruz.Tabi bugün bize bu işimizi tamamlamak için tanınan 20 günlük sürenin 14.günü olduğu halde belgelerini bize iletmemiş olan müşterilerimize içimizde bir kırgınlık duyuyoruz.

Yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkat etmesi gereken önemli bir konu var, yazar kasa rulolarının kalitesi.Bu sorunu popüler vergi makalecisi Şükrü Kızılot birkaç kez köşe yazılarında dile getirdi,bakanlık da bu konuda önlemler aldı.Aşağıda bakanlığın açıklamasının bir bölümünü okuyacaksınız,dikkat edin,yanlış yapıp cezalandırılma durumunda kalmayın.

“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunla ilgili 52 No.lu Genel Tebliğin 5. bölümünde, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak kağıt rulolarının taşıması gereken özellikler açıklanmıştır.Tebliğe göre, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazların kağıtlarının;a)Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış,b)Arka ortasına birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca, kağıda üreten firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kağıdın numarasının basılmış,c)Yine arkasında ve kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla aşağıdaki sıra dahilinde,-Onaylayan kurumun kısa adının (en fazla 4 karakter),-Onayın tarih ve sayısının,-Başına “SKT” işareti konularak, 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl) yazılmış, olması şarttır.Mükelleflerin söz konusu termal kağıt rulolarını, belgelerin mahfaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak ısısı + 35 dereceyi geçmeyen, nem oranı % 80’in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklamaları gerekmektedir.Buna göre, yaptırılmakta olan denetimlerde, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin kağıt rulolarının yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığına da bakılması ve gerekli şartları taşımayan kağıtları kullandığı tespit edilen mükellefler hakkında 3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/2. maddesine göre ceza kesilmesi gerekmektedir.Diğer taraftan, kolaylıkla okunup anlaşılamayan, silik ve okunaksız fiş verdikleri tespit olunan mükelleflere 96/2 Seri No.lu İç Genelgede açıklandığı şekilde ikinci derece usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir.”

Bu şekilde açıklanan cezaları daha anlaşılır hale getirelim dersek, her bir belge için:

Mükellef grubu 3100 sayılı Yasanın 8/2 si 2.derece Usulsüzlük Toplam (YTL)
A.Ş. ve Ltd ler..330...38..368
1.sınıf tüccar ..210.....21...241
2.sınıf tüccar..105...10,80..115,80
(Bu cezaların her belge için olduğunu yani tespit edilen hatalı belge sayısı ile çarpılacağının da altını tekrar çizelim.)

Bu defalık bu kadar.
Saygılarımızla.
A.İsmet Tekin

Hiç yorum yok: