4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 8 Şubat/2005-1

Sayın Müşterimiz,

Bugün 10 Şubat,uzatma olmasa,son geçici vergi beyannamesinin verilmesinin son günüydü,ama süre 15 Şubata kadar uzatıldı.Aslında bu görevimizi de hemen hemen tamamlamış durumdayız.(eğer hala size 17 şubatta ödemeniz gereken geçici vergi tutarı tam olarak bildirilmemiş ise özel bir durumu olan birkaç müşterimizden birisiniz demektir) Evet tekrar edelim 17 şubatta geçici verginizi ödeyeceksiniz.Böylece,şirketler bu yıl ödenecek kurumlar vergisinin tamamının ödemiş olacaklar.Gelir vergisine tabi şahıslar ise artan oranlı vergi tarifesine tabi olduklarından,ödedikleri toplam geçici vergiyi,mart ayında vereceğimiz gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergilerinden düşecek,kalanı mart ve temmuz aylarında 2 taksitle ödeyecekler.

Enflasyon Düzeltmesi konusunda,bu konunun ilk teorisyenlerinin bile kafaları iyice karışmış olduğundan,bugün tam/net bir şey söyleyemiyoruz.Ancak şunu belirtmeden de geçmeyelim; Özkaynakları ile değil banka kredisi,ortaklar yada mal aldığını firmalara borçlanma yolu ile mal stoklayan yada demirbaş/sabit kıymet alanlara gelir ve kurumlar vergileri beyanı sırasında ek “enflasyon vergisi” çıkabilir.Hala beklemedeyiz.Hazırız ama bekliyoruz.

Damga pulu kavramı tarihe karıştı.Damga vergisi hala var,ama damga vergisi tutarı kadar damga pulu alıp ilgili belgeye yapıştırmak yok.Bu vergi de artık beyan yolu ile tahakkuk ettirilip ödenecek. Bu konuda daha derin bilgiye ihtiyacı olanlara ayrı mesaj gönderdik.Damga vergisi defteri tutma zorunluluğu olan Anonim Şirketlere bu defteri,yanında da bu işlemde kullanılacak kaşelerini verdik.

Arada bir dikkatinizi çekmeye çalıştığımız,e-devlet,e-vatandaşlık konusu konut sigortalarının düzenlenmesinde önümüze geldi.Sigorta poliçelerine mutlaka vatandaşlık ve vergi numaraları yazılması gerekiyor,bu bilgiler olmadan poliçe sistemden çıkmıyor.Bu nedenle dağıtılmakta olan konut poliçelerinin bir kısmını daha teslim edemedik.Ve tabi yine dikkat edin demek durumundayız,
bundan böyle sigortalanan tüm değerlerin kimin değeri olduğu devletin bilgisayarına geçmiş oluyor. Üzerindeki değerler anormal şekilde artana maliyeden şu soru gelebilir: Geçen yıl şu kadar varlığınız vardı,bu yıl bu kadar, nasıl oldu da bize bildirdiğiniz gelirinizden daha fazla varlığınızda artış oldu? (tabi bu soru her yıl gelir vergisi beyannamesi veren şahıslar ve kurumlar vergisi beyannamesi veren şirketler için geçerli bir sorudur)

21 şubat kdv muhtasar için beyanname vermenin son günü
28 şubat bunların ve SSK-BağKur primlerinin ödenmesinin son günü.

Bir de öneride bulunalım: Enflasyonlu dönemlerden kalma alışkanlık,tüm ödemeler son gün yapılır,neden,çünkü para durduğu yerde para kazandırır,onu hala elinde tutana,bu nedenle bir gün daha bankada hesabımda dursa şu kadar kazanırım o halde son gün yatırayım,son gün ödeyeyim. Artık enflasyon düştüğüne ve buna bağlı olarak böyle günlük hatta haftalık banka kredi faizi getirisi ihmal edilebilecek kadar azaldığına göre bu alışkanlığınızı terk etmeniz sizi rahatlatacaktır.Özellikle SSK primi ve vergi ödemelerinin kitle halinde son güne yığılması internet sisteminin kilitlenmesine ve ödemenizi yapamama riskine yol açıyor.SSK-BağKur primi son günden hemen bir gün sonra ödense üzerine %10 ekleniyor.Bir günlük faiz oranıyla paranın sizde durma getirisini bu %10 ile kıyaslayın!
Saygılarımızla
A.İsmet Tekin

Hiç yorum yok: