4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 36-Nisan/2007

Sayın Müşterimiz,
Geçen yıl değişen ve bu yıl daha çok üzerinde durulacağı anlaşılan bazı vergi kavramları hakkında size kısaca bilgi vermek istiyoruz:
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Tanımı:
Vergi mükellefinin ilişkili kişilerle, piyasada geçerli fiyatlara uygun olmayan bedellerle mal veya hizmet alım/satımı yapması halinde örtülü kazançtan söz edilecek.

Evet bu sözün içinde 3 kavram var ki biraz daha açıklık getirmemiz gerekiyor:
1-İlişkili Kişinin Tanımı:
İlişkili kişi, kurumların kendi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum, idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade etmektedir. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları, kayın hısımları da ilişkili kişi sayılmıştır.
Ayrıca vergi cenneti diye tanımlanan hiç vergi olmayan yada çok düşük vergi uygulanan ülkelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler ilişkili kişilerle yapılmış sayılacaktır.

2-Emsallere Uygunluk İlkesi : Fiyat veya bedelin, aralarında ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunlu kılınmıştır.

3-Mal veya hizmet alım/satımı yapmak: Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bu basitleştirerek anlatmaya çalıştığımız şekilde ilişkilerle sürmekte olan mal/hizmet alımlarında artık daha dikkatli olunması gerekmektedir.
Bu durumların tesbiti halinde hesaplanacak farklar üzerinden cezalı vergi tarhiyatı yapılacaktır.
Saygılarımızla
İsmet Tekin

Hiç yorum yok: