4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 1 Şubat/2003

Sayın Müşterimiz,

Vergi sistemimizde önemli değişiklikler yapan yeni yasa Resmi Gazete de yayınlandı.

Değişikliklerden hemen size duyurulması gerekenler ve bunlara uyum sağlamamız için
sizin de özen göstermenizi bekleyeceğimiz konular şunlar:

1- Üçer aylık dönemler halinde muhtasar vergi ödeyenlerin 3 aylık dönemleri, ocak+şubat+mart,
nisan+mayıs+haziran , temmuz+ağustos+eylül ve ekim+kasım+aralık olarak değişti.
Bu ay bu yeni dönemlere geçiş ayı olduğundan 20 ocak Salı gününe kadar 2003 yılı kasım ve
aralık aylarını iki aylık olarak beyan edeceğiz.
Bir an önce aralık işçilik bilgilerinizi,kira ödemelerinizi ve varsa avukatlardan alınan
serbest meslek makbuzlarınızı bize iletmelisiniz.

2-KDV beyannamelerini bugüne kadar takip eden ayın 25.gününe vermekteydik,
artık 20.gün KDV beyanının son günü oldu. Beyannamenizi yasal sürede hazırlayabilmemiz
için bir an önce aralık ayı faturalarınızı bize iletmelisiniz.

3-Gerek muhtasar vergi gerekse KDV nin son ödeme günü 26 ocak pazartesi günüdür.

4-2003 yılının son 3 aylık dönem geçici vergi beyannamesinin son günü 10 şubat Salı günüdür.
Şubatın ilk 4 gününün Kurban bayramı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor.

5-Geçici vergi ödemenin son günü ise 17 şubat Salı günü.

6-Bu aydan başlayarak SSK aylık prim tahsilatını kendi veznelerinden kabul etmeyecek,
sadece prim tahsilatına yetkili bankalardan ödeme yapılacaktır.

7- İrsaliye ile fatura kesilmesi arasında satıcıya tanınan 10 günlük süre 7 güne indi.

8-Yazar kasa fişi ile satışın üst sınırı 440 milyon TL oldu,satışınız 440 milyon TL ve üzeri
değerde ise fatura kesmek zorundasınız.

9-Satın alınan demirbaşın değeri 440 milyon TL dan az ise amortismana tabi olmadan direk
gider yazılabilir.

10-Serbest meslek erbabının (doktor/avukat) deftere tabi müşterilerine kestikleri
makbuzlarda 1/1/2004 den itibaren fon yok,ancak %20 olan stopaj oranı %22 oldu.

11-Kira stopajı içinde aynı durum söz konusu 1/1/2004 den itibaren fon yok,oran %22.

Şimdilik bu kadar,diğer değişiklikleri daha sonra bildireceğiz.

SMMM A.İsmet Tekin

Hiç yorum yok: