4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 28-Ağustos/2006

Sayın Müşterimiz, Ağustos/2006

8.aya da girdik.Bu ay geçici vergi var,14.güne kadar beyan edeceğiz,(aslında 10.gün son gün ama bu defa uzatıldı)17.güne kadar ödeyeceksiniz. Kurumlar vergisi mükellefi şirketler bu dönem gelir vergisi mükellefi olanlara göre daha rahat, çünkü ilk 3 aylık dönemin vergisini %30 olarak ödemişlerdi,bu defa vergi %20 oranında hesaplanacak ve hesaplanan vergiden ilk dönemde ödenen düşülecek,ilk dönemin oranı yüksek olduğundan bu dönem daha düşük vergi ödeyecekler.Aslında gelir vergisi mükellefleri ta baştan beri daha avantajlı,onların geçici vergisi hep %15.Ancak bu adı üstünde geçici olan vergi yıl sonunda kalıcı olarak hesaplandığında şirketler ödemeleri gerekenin tamamını ödediklerinden ayrıca kurumlar vergisi ödemiyorlar,gelir vergisi mükellefleri ise yıl içinde hep %15 den ödedikleri geçici vergiye karşılık yıl sonunda artan oranlı vergi hesaplaması nedeniyle (oran %35 e kadar çıkıyor) ayrıca gelir vergisi ödüyorlar.

Kurumlar vergisini %30 dan %20 ye indiren yeni yasanın bir başka özelliği örtülü sermaye ve örtülü kazanç kavramlarını ön plana çıkarması.Biz müşterilerimizin hesaplarında ortaya çıkan şirket kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda herhalde şirketin sahibi bunu cebinden ödedi diyerek ödemeyi ortaklar cari hesabından yaptırıyoruz.Böylece şirket ortağa borçlanıyor.Yeni yasadaki örtülü sermaye kavramı bu durumlarda yapılacak işlemler hakkında netlik sağlıyor.Ancak bizi pek ilgilendirmiyor çünkü biz bu durum ortaya çıkmış olsa da şirketten alacaklı olan ortağa faiz ödettirmiyoruz.Bazı firmalar bunu vergiden kaçınmak amacı ile özellikle sermaye olarak firmaya konacak tutarı az koyarak,eksik kalan kısmı da şirkete borç vererek suni faiz gideri yaratıp bu şirket giderleri arasına işliyorlar,yasa bu konuyu ele almış.Biz böyle bir uygulama yapmadığımızdan bizi ilgilendirmiyor.
Ama bu örtülü sermaye kavramını bir kardeşi var “örtülü kazanç”,ki bu kavram ilgi alanımızda. Eğer şirketiniz karlı ise,hem içinde bulunduğunuz dönemde elde edilen kar hem de daha önce elde edilip dağıtılmamış karalar,yada sermaye artışı yolu ile vergisiz dağıtılmış böylece ihtiyaçtan fazla artmış sermaye nedeniyle hesaplarda ortaya çıkan fazla para stoklara yada yatırımlara harcanmadı ise kasa da,banka da yada ortakların cari hesabında kalıyor.İşte eğer bu fazla kalan paranın ortaklar cari hesabında olması “şirketin ortağa borç para vermesi” anlamına geliyor ve şirket ortaktan faiz gelir elde etmiş olması bekleniyor.Bu yapılmamış ise örtülü kazanç var o şirkette demektir.

Geçen hafta tekinss@sistemd.com adresimde sorun çıktı.Yeni adres aldım ve bildirdim ismettekin@e-kolay.net .Ve baktım bu ISS lardan böyle sık sık sorun çıkabiliyor ve canımız sıkılıyor,bir de aliismettekin@gmail.com adresi aldım.Bu arada sorunda giderildi.Şimdi her 3 adresimde faal.

Hiç yorum yok: