4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 35-Kasım/2006-3

Sayın Müşterimiz, Kasım-2006
Son günlerde gündemde olan birkaç konuya açıklık getirelim;
Vergi İadesi: Bu konuda kalktı,kalkıyor,artık fiş toplanmayacak deniyor ancak 2006 yılı için geçerli değil bu yeni durum.2006 için işçileriniz vergi iadesi zarfı doldurup size,siz de bize teslim edeceksiniz.Esaslarını hatırlatalım. Vergi indirimi yalnızca ücretlileri gerçek usulde tespit edilen ücretlilerin yararlanabileceği bir indirimdir. Harcamaya göre hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.İndirim konusu harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir/kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek/tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi şarttır. Hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahını geçemez.Mükellefin kendisi,eşi,çocukları ile ilgili eğitim,sağlık,gıda,giyim ve konut kira harcamalarının yıllık toplamı vergi indiriminde esas alınır.İndirime Konu Harcamalar,Eğitim Harcamaları,Gıda Harcamaları, Sağlık Harcamaları,Giyim Harcamaları,Kira Harcamalarıdır.Bunların Belgeleri,fatura ve yazar kasa fişi ile serbest meslek makbuzudur.Üst Sınırı ücret matrahının yıllık toplamını aşamayacaktır.
Ücretlilerin Yapılacakları İşlemler Nelerdir? Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenmiş, vergi indirimi kapsamına giren harcamalarına ilişkin belgeleri yıl boyunca biriktirecekler, biriktirdikleri harcama belgelerini Ocak ayının 20’sinin mesai saati sonuna kadar (20 Ocak 2007) işverenlerine vereceklerdir.Ücretliler vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, ‘Vergi İndirimine Ait Bildirim’ ile beyan ederler ve harcamalarını bu bildirimin arkasında yer alan bölüme grupları itibariyle kayıt ederler. Harcama belgeleri belirtilen bölüme sığmazsa yeterli miktarda yaprak kullanılması mümkündür. Zarfta yer alan bilgiler doldurulup ücretli tarafından imzalanır. Ücretlilerin harcama belgesinde vergi indirimine konu olan ve olmayan birden fazla harcama çeşidinin olması durumunda, vergi indirimine konu olmayan harcamalar belge toplamından düşülerek harcama tutarı tespit edilir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi, ya da çalışmaya devam eden emeklilerin,emekli aylıklarından Bağkurun aylığı öderken kestiği,SSK emeklilerinin ise her ay ödediği tutar.Yeni yıldan itibaren emekli olmuş ve bir işyeri açmış olanlar asgari ücretin yüzde 32'sini sosyal güvenlik destek primi olarak yatırmak istemezlerse ya emekli aylıklarından ya da işletmeden feragat etmek zorunda. Artık sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında faaliyet gösterdiği için düzenleme SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklileri arasında ayrım gözetmiyor.Halen bu durumda olan emekliler Bağ-Kur'un 12'nci emekli basamağına denk gelen gelirin yüzde 10'u yani yaklaşık 63 YTL'yi prim olarak ödüyor,ancak yeni yıldan itibaren bu değişti ve emekliler için ciddi bir rakama denk geldi.Ocak ayından itibaren asgari ücretin yüzde 32'si yani 170 YTL kadar prim ödemek zorundalar.Asgari ücret yeni yılda değişeceğine göre bu rakam 200 YTL'yi bulacak.Emekliler bir yılda bir-iki aylık emekli maaşını geri ödeyecekler. Bu, ayda 200 YTL vergi ödeyecek kadar bile kazanamayan KOBİ yönetici ve sahiplerini yol ayrımına getirecek.Bu konuda emekli olduktan sonra işyerini devam ettiren yada şirket ortalığı devam eden emeklileri tedirgin edecek gazete yazıları yayınlanır,ancak pek çoğu yanlış yoruma dayalı.Bu konuda daha net bir açıklama olduğundan size bilgi vereceğiz.
Noterlerde yapılan işlemler,inceleniyor.Noterde yapılan satış vaadi sözleşmelerinde eğer satışı vaat edilen kıymetin değeri düşük gösterildi ise damga vergisi,tapuda satışı yapılan mülk için banka kredisi alındı ve kredi tutarı ile tapu harcına esas olarak beyan edilen değer farklı ise vergi farkı isteniyor.Özellikle konut üreten inşaat şirketleri eğer satılan mülkün bedelini alıcının kullandığı kredi ile bankadan peşin aldı ancak faturayı düşük kesti ise başı çok ağrıyor.
Şirketlerde örtülü kazanç ya da örtülü sermaye:Kurumlar Vergisi 12.Madde,Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.Bu durumun önüne geçmek için eğer şirketin tescilli sermayesi faaliyetin devamı için gerekli büyüklükte değil ise sermaye artışı yapmak gerekiyor.
Arkadaşlarımız,birkaç gün içinde 2007 yılında kullanılacak defterleriniz ile yıl içinde firmanız için yapacağımız masraflara karşılık sizden tahsil edilecek tutarını bildirecekler. Zaten bir maraton gibi devam eden aylık işlemlerimize ek olan bu aralık ayı defter temini işlemini hemen ayın ilk haftasında tamamlamak istiyoruz,ödemenizi geciktirmeyeceğinizi umarız.

Saygılarımızla.

İsmet Tekin

Hiç yorum yok: