4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 22 Şubat/2006-1

Sayın Müşterimiz, 2006/Şubat

2006 nın ilk ayını geride bıraktık.
Şimdi hızla geçici vergi beyannamelerinizi hazırlamaktayız.
Bu beyanın son günü yarından sonraki değil bir sonraki Cuma,10 Şubat.
Çıkan vergini ödemesi ise bir sonraki Cuma,17 şubat.
Bu beyannamelerde beyan edeceğimiz vergiye tabi gelirler,mart ve nisan aylarında tekrar gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilecek.Kurumlar vergisi mükellefleri (şirketler)aynı oranda(%30) geçici vergi ödediklerinden nisan ayında ayrıca vergi ödemeyecekler Gelir vergisi mükelleflerinde ise artan oranlı vergi tarifesine göre bir miktar ek gelir vergisi tahakkuk edecek,bu vergi iki taksitte ödenecek.(mart ve temmuz aylarında)

Geçici vergi beyannamelerine sadece gelir tablosu ekliyoruz.Bu tabloda yıllık hasılatınızdan önce sattığınız mal yada hizmetin maliyet bedelini çıkararak brüt satış karınızı buluyor,bundan da genel giderlerinizi çıkararak vergiye tabi gelirinizi (vergi matrahını) buluyoruz.

Daha sonra vereceğimiz gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine ise bu tablonun yanı sıra bilanço ekliyoruz.Bilanço 31/12/2005 tarihinde firmanın ne durumda olduğunu gösteriyor.Kasada ne kadar nakit var,banka hesabında ne var,kredi borcu varsa ise bakiyesi,demirbaşların değeri ne stokta ne var, alacaklar,borçlar,sermaye ne kadar,tamamı ödenmiş mi, geçmiş yıllar karları dağıtılmış mı gibi firma hakkında akla gelen soruların cevapları bu tablo da görülüyor.Bu iki tablo 2004/2005 verileri yan yana doldurulduğunda iki yılın kıyaslamasını da gösteriyor.

Bu vergilerin mükellefi sizlersiniz.Biz sizin için sizin adınıza ve bedeli karşılığında bu işlemleri yapıyoruz.Amacımız bu vergilerin asıl beyan eden ve ödeyeni olarak sizin adınıza ne yaptığımız konusunda en azından bu yukarıdaki kadar bilgi sahibi olmanızı sağlamak.

Bilançolar daha sonra verileceğinden genelde bilanço için bize gerekli olan bilgilerin (banka hesap bakiyeleri,cari hesap bakiyeleri,kredi kullananlarda kredi hesapları ile mutabakat vs) bize ulaşması konusunda daha rahat davranmaktayız.Ancak bu yıl özel bir durumumuz var.Kurumlar vergisi beyannamesinin beyan süresi 1-15 Nisan, ben 1-10 nisan döneminde YMM (yeminli mali müşavirlik) sınavı için Ankara'da olacağım.Bu yüzden arkadaşlarımız bilanço için gerekli bilgileri sizlerden bu yıl daha erken isteyecekler,hatta şu an istiyorlar.

Araç vergisini ödeyemeyenler için bu verginin ilk taksitini ödeme süresinin
6 şubata uzatıldığını hatırlatalım.

Saygılarımızla.
A.İsmet Tekin

Hiç yorum yok: