22 Aralık 2008 Pazartesi

Duyuru 56-22/12/2008

Şu mesajı size 21 ekimde göndermiş ve sonuna da sigortasız işçi çalıştırmayın uyarımızı eklemiştik;
Sayın Müşterimiz, 19/12/2008
Kayıtdışı işçi çalıştırmayı önlemek için kamu adına denetim yapan tüm görevliler seferber edilecek. Başta Maliye/Belediye elemanları olmak üzere bir işyerinde kendi alanlarına giren konularda herhangi bir denetim yapan kamu denetçileri, o işyerinde kayıtdışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı veya ücretlerin prim kesintisine esas kazançlar açısından tam olarak gösterilip gösterilmediğini denetlemekle görevli olacak.Denetçi ne yapacak? Kamu denetçileri, kendi mevzuatları gereğince yapacakları çalışmalar sırasında işyerlerinde çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları ve sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirildiğini saptamaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirecekler.Bir ay süre veriliyor: Kayıtdışı işçi çalıştıran veya primleri eksik yatıran işverenlere,işçileri sigortalamaları veya eksik primleri tamamlamaları konusunda 1 aylık süre verilecek.İşverenin belgeleri 1 ay da tamamlamaması halinde kurum söz konusu tespitlere ilişkin prim borçlarını hesaplayarak işverene borç çıkartacak. İşveren, tahakkuk ettirilen prim ve diğer sigorta borçlarını tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemekle yükümlü.İtiraz hakkı var:İşverenler,bu tür borçlara karşı,tebliğde bulunan ilgili birime 1 ay içinde itiraz edebilecek.İtiraz borcun takip ve tahsil işlemlerini durduracak.İtirazlar,il müdürlüklerindeki komisyonlarca karara bağlanacak. İşveren komisyonun kararına karşı yetkili mahkemeye başvuruda bulunarak itiraz edebilecekler.
Halk arasında “sigortasız çalıştırma”,teknik olarak “tescilsiz çalışma” şeklinde adlandırılan kayıtdışı çalıştırmaya yönelik idari para cezaları arttırıldı. Öteden beri uygulanan cezalarda değişiklikler yapıldı yasa yürürlüğe girdi.
1 Ekimden sonra sigortasız çalıştırmanın cezası ne oldu?Bu sorunun tek cevabı yok.
a-İşveren sigortasız işçi çalıştırdığını kendisi kuruma bildirirse uygulanacak ceza tutarı eskiden olduğu gibi bir asgari ücret olacak.
b-İşveren kendisi değil de kurumun denetim elemanları veya başka bir şekilde tespit edilen sigortasız her bir işçi için uygulanacak ceza miktarı asgari ücretin iki katı olacak.
Örneğin, kurum kontrol memuru 16 Ekim 2008 tarihinde yaptığı denetimlerde 5 kişinin tescilsiz (sigortasız) çalıştırıldığını tespit ederse, uygulanacak ceza şu şekilde hesaplanır: 5x2=10x638.77=6.380 YTL ceza uygulanır.
c-Sigortasız çalıştırmanın tekrarı halinde ise ceza miktarı katlanıyor. Kanun hükmüne göre, tescilsiz işçi çalıştıran işverenler, bir yıl içinde tekrar tescilsiz çalıştırmaları halinde uygulanacak ceza tutarı sigortasız her bir işçi için asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.Örneğimizle devam edelim;
16 ekim 2008 tarihinde 5 işçiyi tescilsiz çalıştırdığı tespit edilen işverene her bir işçi için asgari ücretin iki katı tutarında ceza uygulanacağını belirtmiştik. Aynı işverenin takip eden bir yıl içinde, yani 16 Ekim 2009 tarihine kadar sigortasız çalıştırdığı tespit edilen her bir işçi için beş asgari ücret ceza alacak. Örneğin, bir yıl içinde toplam 10 kişiyi daha sigortasız çalıştırdığı belirlenirse, 10x5=50 asgari ücret ceza uygulanacaktır.
Sonuç olarak siz siz olun sigortasız işçi çalıştırmayın. Yakalanmanız halinde ağır yaptırımlar var.

Bu defa şöyle bir gelişme oldu: SGK Başkanlığınca 2008/97 Genelge yayınlandı.:Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdamla mücadele ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır.Bu mücadele; sadece Kurumumuzun alacağı tedbir ve yapacağı denetimlerle değil, aynı zamanda Devletin tüm kurumları arasında işbirliğini ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini gerektirmektedir.Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;8.md nin 7.fıkrası ; “Kamu idareleri ile bankalar,Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler” der,peki bu kurum ve kuruluşlar kimler ?1.Bankalar
2.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
3.Milli Eğitim İl Müdürlüğü
4.Tarım ve Köy İşleri İl Md.
5.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
6.Sağlık İl Müd.
7.Sanayi ve Ticaret İl Md.
8.Belediyeler
9.Emniyet İl Md./Jandarma İl Komutanlığı
10.İl Özel İdareleri
11.Valilikler
12.Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları G.Md.
13.Çevre ve Orman Bakanlığı
14.PTT Genel Müd.
15.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
16.Özerk Spor Fedarasyonları
17.TTNET A.Ş.
18.Türk Telekom A.Ş.
19.Vodafon, Turkcell, Avea A.Ş.
20.Noterler

İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI Tebliğin 29.md yapılan kontroller sonucu Kanunun ilgili hükmünde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara,Kanunun 102.md 1.fıkra g bendi gereğince sigortalı başına aylık asgari ücretin %10 u tutarında idari para cezası uygulanacak olmakla birlikte, bu işlemler,SSK Gn.Md. talimatları ve bilgisi doğrultusunda yürütülecektir.Nasıl uygulanacak, nasıl ceza kesilecek. Bekleyip göreceğiz.

Evet bunun anlamı şu,bir iş sahibinin herhangibir işi için yukarıda sayılanlara giden kişi o iş sahibinin yanında sigortalımı değilmi diye bu kurumlar bakacak,bakmayan cezalanacak,biri birine bir iş için yardım ediyorsa mutlaka onun sigortalısı olmalı,öyle vatan millet ahiret hayrına, sevaptır falan diye yardımlaşma yassak.
Tekrarlayalım,uygulanabilirmi,nasıl uygulanacak,bekleyip göreceğiz.

Hiç yorum yok: