6 Şubat 2013 Çarşamba

Duyuru 7/2/2013Sayın  Müşterimiz                                                            7/2/2013
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Buna göre ;               
1-) yasa’nın 10.maddesi gereğince en az bir işçi çalıştıran tüm işyerleri risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Bu değerlendirmeyi çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından yetki  belgesi almış  iş güvenliği  a-b-c belgelerine sahip iş güvenliği uzmanları  tarafından yapılması gerekmektedir . En kısa sürede bu uzmanlarla ile görüşmeniz ve risk değerlendirmesi yaptırıp değerlendirmede iş güvenliği yönünden eksiklerinizin bulunması halinde bunları gidermeniz ve iş yerinizde bu işlemler için bir klasör oluşturarak evrakları burada saklamak ve teftişte ibraz etmek zorundasınız.
2-) iş yerleri  işçi sayısına ve  tehlike sınıfına göre  üç farklı tarihte  yasanın kapsamına girip   sağlık ve güvenlik hizmetleri firmalarından hizmet almak zorundasınız.
A-   50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 01.07.2014 tarihinde
B-    50’den az çalışanı olan  tehlikeli  ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 01.07.2013 tarihinde
C-   Diğer iş yerleri  01.01.2013 tarihinde  zorunlulukları  doğmaktadır 

D-  Yukarıda yazılanlar ışığında sizin işyerinizin tehlikes sınıfı http://www.bilgit.com/mevzuat/yonetmelikler/6331-ısg-iliskin-isyeri-tehlike-siniflari-tebligi.pdf adresdeki listeden tespit edilerek işçi sayısına göre iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi yada işyeri hemşiresi çalıştırma zorunluluğu başlama tarihinizin belirlenmesi gerekmektedir.
Yasaya göre risk değerlendirmesi yapılmaması halinde ilk tespitte 3.000.-tl, yine yapılmaması durumunda her bir tespitte 4.500.-tl idari para cezası kesilecektir.
Biz halen size tavsiye edecek şekilde çalışmaya başlayan iş güvenliği uzmanı belirleyemedik ancak bir an önce bu konuda bu şekilde bir ön uyarı yapmayı uygun bulduk, link adresini verdiğimiz liste çok uzun her işyeri sahibinin listeyi inceleyerek durumunu kendi tespit etmesinin hem daha sağlıklı olacağını hemde zaman tasarrufu sağlayacağını düşünüyoruz.
Saygılarımızla.
A.İsmet Tekin
232 4251200-  532 4231400

1 yorum:

metinim dedi ki...

teşekkürler işkur