8 Ekim 2010 Cuma

Duyuru-75- 8/10/2010

Vergi Usul Kanunu'na göre defter/belgeleri saklama/ibraz süresi 5 yılla sınırlı. Uygulamada 5 yıldan daha geriye giden pekçok problemle karşı karşıya kalınabilmekte,

bu nedenle 5 yıldan daha önceki dönemlere ilişkin defter ve belgelere ihtiyaç duyulabilmektedir.Doğrudan ibraz/saklama süresini uzatmasa da dolaylı olarak ibraz ve saklama süresini uzattırabilen şunlardır:
1. Takdir komisyonunda geçen süre tarhiyat zaman aşımını uzatır İlk etapta takdir komisyonunda geçebilecek süre dışında VUK'ta zamanaşımını(
eski deyimle müruru zamanı) uzatabilecek başka düzenleme yok.Yeni düzenleme ile takdir komisyonunda geçecek süre de 1 yılla sınırlandırıldı ancak geçmişe dönük bir geçiş dönemi var.6 yıl öncesi ile ilgili bir takdir komisyonu kararı ile karşılaşılır ve konu yargıya taşınmak istenirse defter ve belgelerin varlığı, ibraz edilebilirliği sorunun çözümünde yararlı olabilir.

2. Devreden KDV 5 yıldan fazla geriden gelen devreden KDV varsa, bugün o konuda bir inceleme yapılırken açıklamalar için defter ve belgeler istenebilir.

3. Devam eden yatırımlar 5 yılı aşkın süredir aktif hesaplarda "devam eden proje" diye takip edilen ve 5 yıldan sonra aktifleştirilerek amortisman ayrılmaya başlanılan hesaplarla ilgili geçmişe dönük de izahat istenebilir. Bu durumda da ilgili döneme ilişkin defter ve belgelerin varlığı sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.
4. Yatırım indirimi hesap ve tutarları Yeni dönemde indirilebiliyorsa ilgili dönemler incelenmek istenebilir.
5. Halen amortisman ayrılmaya devam eden aktif kıymetler Amortisman kıymet ve oranlarıyla ilgili hususlar incelendiğinde bu konudaki sorular yanıtlanırken defter ve belgelerin varlığı yararlı olabilir.
6. Devam eden vergi yargısı ihtilafları Devam eden davalar kesin karara bağlanana kadar defter/belgelerin muhafazası gerekir.Sadece vergi yargısı değil tüm ihtilaflı işler için aynı şekilde davranmakta fayda vardır bunların hepsi dava aşamasında delildir.
7. Mahsup, düzeltme gibi işlemler varsa defter/belgeleri saklamakta fayda var.
8. Türk Ticaret Kanunu'nda saklama süresi 10 yıl
Bu konuda, muhafaza etmemeye açık bir müeyyide bağlanmış olmamakla birlikte,firma yönetimi bundan doğabilecek zararlardan şahsen sorumlu tutulabilir.
9. Vergi dairesince borç ödenmedi iddiası Ödeme makbuzlarının muhafazasında fayda var. Vergi idaresi kendi kayıtlarına göre ödenmedi görülen tutarları sonuna kadar izler.(bir şekilde tahsil zamanaşımını uzatarak), makbuzlarınızla ödemeyi ispat edemezseniz zor durumda kalabilirsiniz.
10. Teminat çözme işlemleri Vergi dairenize verdiğiniz bir teminat var ve çözmek istiyorsanız, teminat çözülürken teminatı teslim ettiğinizde size verilen makbuzun aslı sizden talep edilir.


Yukarıda sayılan ve belki çoğaltılabilecek durumların hiç birinde defter ve belgeleri ibraz edemediğiniz için saklama ve ibraz yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçlanamazsınız. Ancak size karşı ileri sürülecek iddialara karşı koyabilmek için defter ve belgelerinizin varlığı yararlı olur.Özellikle vergi idaresinin zamanaşımı sınırı tanımaksızın ödeme makbuzlarını görmek istemesi yasaya aykırı bir işlem olmakla birlikte elde makbuz olmadan ödendi iddiasının yargı yolu ile onaylatılması çok zordur.

(Zeki Gündüz’ün Dünya Gazetesindeki yazısını temel alarak ekleme ve çıkarmalar yaptım.)

1 yorum:

UGURK dedi ki...

İNTERAKTİF ORTAMDA MUHAFAZA EDİLMELİ.