25 Nisan 2010 Pazar

SMMM den SMMM ye fark ve YMM.

Bilanço defteri tutulan firmalarda kayıtlar 2 şekilde olur.
1-Ön muhasebesiz
2-Ön muhasebeli.

1.de biten aya ait belgeler bize gelir biz kaydederiz,tüm işlemlerini biz yaparız.
2.de kayıt firmanın ön muhasebe biriminde tutulur,daha fazla detay girilir,firmanın içinde mesaisini sadece bu işe veren kişi/kişiler detaylarıda kaydeder.

Ön muhasebeli firmalardaki detaylı kayıtları mali müşavirin periyodik olarak gelip tek tek kontrol etmesi söz konusu olamaz buna zaman yetmez ve gereksizdir.Gereksizdir,muhasebenin amacı detayı kaydedip,aralıklarla alınacak özet mali tablolar üzerinde firmanın durumunu görmektir.Sistem hesapta hataya izin vermez.Çift kayıt yapılıp çift toplam alındığından hata hemen görülür.Sistem hatası ise mizan tablosu ve bunun alt birimi olan muavin kayıtlarında görülür.Mali müşavir her ay kdv ve 3 ayda bir geçici vergi beyanı için hazırlanan mizan üzerinde kayıt hatası var ise görür,ön muhasebeyi uyarır.Hata düzeltilir tekrar mali tablo alınır.

Sisteminin bu özelliğinin var olmasına,internet gibi bilginin detaylı akışını çok kolay/hızlı hale getiren bir olanağın iş yaşamımıza girmesine rağmen bazı mali müşavirler neden periyodik olarak müşterilerinin işyerlerine gelmekte, kayıt kontrolu yapmaktadır?

Sadece görüntü için!
Para ödeyen müşterisine verdiği hizmeti sergileyerek bunu hak ettiğini göstermek için.Bunu tasarruf yöntemi olarak seçen,çay,kahve,yemek,personel giderinden böylece kurtulduğunu söyleyenlerde var.Büroları yok yada adres olsun diye mütevazi bir ofisleri var. Haftanın 5-6 gününü 10-12 müşteri işyerinde geçirirler,personel giderleri yoktur,git,gel,gönder,getirt,posta, telefon,kargo işlemlerinden böylece kurtulmuşlardır.
Biz böyle bir sahte görüntüyü seçenlerden değiliz.Çok sayıda müşteri ve personel ile çalışıyor,gerektiğinde hemen müdahale ederek,mali tablolar üzerinden kayıt kontrolunu yaparak çalışıyoruz.Bu seçimimin doğruluk/dürüstlüğünü biliyoruz, bunu anlayamayan ya da başka etkilenmelerden dolayı doğru olmadığını sananlardan anlayabileceğini umduklarıma anlatıyoruz.Bir miktar geliri kaybetmemek amacıyla görüntüyü kurtarmak için aslında kimseninde gerçekte yapmadığı tek tek kayıt kontrolunu yapıyormuş gibi görünmeyi doğru bulmuyoruz.
Bizim çalışma şeklimiz bu ve bundan doğan bir sorun şimdiye dek yaşamadık,sadece müşterilerimizden görüntünün kurtarılarak kafasının rahatlamasını sağlayacak meslektaşlarımızla çalışmayı seçenler oldu.Ama bizimle kendileri konuştular. İşini,kendini en rahat hissettirecek şekilde yaptırmak iş yaptıranın vazgeçmemesi gereken bir hakkıdır.
-----------------------------------------------------------------------------
Bir de artık büyüdük,YMM ile çalışma aşamasına geldik düşüncesi bir şekilde akıllara taktırılabiliyor:
-YMM ile zorunlu tam tasdik sözleşmesi yapma sınırı diye bir kavram yok.Belli büyüklükteki firmaların ymm ile tam tasdik sözleşmesi yapması sadece önerilir vergi sistemimizde.Ymm tarafından her işlemi kontrol edilen ve beyannameleri verilmeden incelenen ve onaylanan firmalara hiç maliyece incelenmeyecekleri taahhüdü verilmez ama inceleme sırasında geri plana itilecekleri ifade edilir,olumsuzluk hali ise tasdiği yapanın bir işleminde suistimalden şüphe edilirse onun bütün tasdik işlemleri incelenmesidir.
-Ciddi ymm ile anlaşma yapılması,gelirin en doğru şekilde tespiti,şirket kaynaklarının şirkete gelir sağlayıcı amaçlar dışında kullanımının engellenmesi,ilişkili kişilere çalışmada transfer fiyatlamasının kontrol altına alınması,stokların değerleme günündeki en doğru fiyatlarla hesaplanması ve dönem sonlarında gerçek ve en doğru vergilerin ödenmesi sayesinde ileriye güvenle bakma sağlanır.
Bu işyerinize kendi isteğiniz ile sürekli bir vergi kontrolörünü almak demektir.Ymm sözleşmesi yapıldıktan sonra bu sözleşme vergi dairesine ymm tarafından verilir ve bir süre sonra sözleşme konusu tasdikten vazgeçilmesi halinde vazgeçme nedeninin ymm tarafından vergi dairesine açıklanması gerekir.Ymm her mühür ve imzası ile ruhsatını risk edeceğinden aynen devlet adına denetim yaparcasına çalışacak,bizim bunu görmezler şuna kesinlikle bakılmaz diyerek geçtiğimiz pek çok konu titizlikle uygulanacaktır.Bu yola girmeden önce ymm ile çalışmayı daha önceden seçen memnun ve memnun olmayan kişilerle konuşmakta yarar vardır.

Ymm sözleşmesinin sosyal güvenlik mevzuatını kapsamadığına da dikkat etmek gerekir.Bunun için emekli ssk ve iş müfettişeri vardır piyasada sosyal güvenlik danışmanlığı yapmaktadırlar.Ssk işlemleri için emekli ssk müfettişi,işçi-işveren ilişkileri açısından ise emekli iş müfettişi ile anlaşma yapmak gerekir.

Hiç yorum yok: