25 Aralık 2007 Salı

Duyuru 44-25/12/2007 Ocak 2008 Vergi Takvimi

OCAK 2008 Vergi Takvimi

7 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2008
• 16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol / Doğalgaz Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler,Tütün Mamullerinin ÖTV Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların ÖTV Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarının ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
• Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
• Aralık 2007 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
• Aralık 2007 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
• Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
• Aralık 2007 Dönemi Yarışma/Çekilişler/Futbol Maçlarına ait Müşterek Bahislerle İlgili VİV Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemi Müşt.Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğ.Eğlence Vergilerine İlişkin E.V. Ödenmesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• Ekim/Kasım/Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemine Ait KDV Beyanı
• Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak 2008
• 1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol/Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığı

28 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
• Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67.Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ekim - Kasım - Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Ocak 2008
• Aralık 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Yıllık Harçların Ödenmesi
• 2007 Yılında Kullanılan Defterlerin 2008 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
• Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
• 2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• SSK (Aralık 2007) Sigorta Primlerinin Ödemesi
• Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

Hiç yorum yok: