24 Mart 2016 Perşembe

Güncel Konular 1 2016/Mart


Güncel Konular        1       2016/MartGelir vergisi beyanı için son gün mevzuatta 25 mart'tır,ama bu yıl için maliye bakanlığı yetkisini kullanarak bu süreyi 31 mart Perşembe gününe uzattı.
31 mart aynı zamanda gelir vergisi ilk taksitini ödemenin son günüdür.
Gelir vergisi beyannamesinde, gerçek kişiler (şirketler gerçek kişi değildir, onlar tüzel kişidir) bir yıl boyunca (1/1/2015-31/12/2015) elde ettikleri gelirleri beyan ederler.Bu gelirler üzerinden hesaplanan vergiyi de mart ve temmuz aylarında 2 taksitle öderler.
Vergi mükellefi mali müşavirine bu dönemde elde ettiği tüm gelirini bildirir, onun soracağı diğer bilgileri verir, mali müşavir beyan edilecek , edilmeyecek, kısmen edilecek gelirler ile indirilecek giderleri dikkate alarak beyannameyi doldurur vergiyi hesaplar.
Bu işlem maliye bakanlığının hazır beyan sistemine girerek bizzat vergi mükellefi tarafından da yapılabilir.İşyerlerinde yazar kasa kullanma mecburiyeti olanlar 1 nisan dan itibaren yeni nesil yazar kasa kullanıyor olmalılar, bu zorunluluk defalarca uzatıldı , artık yeni bir uzatma kesinlikle beklenmiyor, yazar kasasını yenilemeyenler bir an önce bu eksikliği gidermelidir.1 nisandan itibaren e tebligat devreye girecek, bu konuda gerekli olan şifreyi vergi dairesinden almayanlarda almış olmalılar, bu yola tebligatın mükellefe yapılması gerekir,  şifrenin muhasebeciye verilmesi her iki taraf içinde sakıncalıdır.Tebligatlarda hak düşürücü süreler vardır,  bu nedenle bu yolla alınan tebligat zaman geçirilmeden mali müşavire bildirilmelidir.Şirketler ve I.Sınıf tüccarların yeminli mali müşavir ile sözleşme yaparak yıl içinde maliyeye verilen beyannamelerinin doğruluğunu kesinleştiren ve defter kayıtlarınında eksiksiz ve doğru olduğunu onaylayan tam tasdik raporu için zaman geçmiş değil, bu sözleşme yılın herhangibir ayında yapılabiliyor bir şartı var, tüm yılı kapsaması gerekiyor. Sözleşme haziran ayında yapılsa mesela sözleşmenin dönemi haziran-aralık değil, ocak-aralık oluyor.Tam tasdik raporu alma konusunda daha detaylı bilgi verebiliriz.Ülkemizde kaos yaratılan bir konuda zorunlu sigortalardan olan trafik sigortasının uygulanma şekli ve fiyatı, aracın değerine yakın trafik sigortası fiyatı çıkabiliyor, bu daha çok yapmayacağım  istemiyorum  demek yerine çok yüksek fiyatla müşteri kaçırtmayı seçmek oluyor. Ulaştırma bakanı ve ekonomiden sorumlu bakanın bulup uzmanlar heyetine incelettikleri çözüm yolu da çok ilginç ; kasko ile birlikte satışının fiyat düşmesi sağlayıp sağlamayacağını inceliyor uzmanlar grubu !  Uzman olmayanın dahi ilk  bakışta 1 pahalı ise 2 daha pahalı olur diyeceği kadar , çok basit bir konu ama , neyse, sigorta konusunda bilgi almak isterseniz 0 232 2776221 ve 0 532 6519441 nolu telefonlardan Ezgi Hanım'ı aramanız yeterlidir.

Hiç yorum yok: