4 Nisan 2013 Perşembe

VUK 58 nolu sirküler.


Bu sirküler ile amaçlanan madeni yağ lisansına sahip olanlar ile ÖTV yasasına ekli 3 sayılı listedeki malları imal ve ithal edenler ile ticari ilişkide olup ciroları 10 milyon TL yi aşanların elektronik fatura sisteminin içine çekilmesi,
perakende çalışan ve cirosu yüksek olan firmaların otokontrolunun sağlanması,
ancak bu sirküleri hazırlayanlar,
3 nolu listedeki malların imal ve ithalini yapanların arasında ülke çapında yaygın süpermarketlerin de var olması nedeniyle bu marketlerden bir defaya mahsus 1 lt coca cola alan ve kendi toptan satış cirosu 10 milyon TL den fazla tüm mükellefleri kapsayacak şekilde bir ifade kullandıklarına dikkat etmemişler,
başvuru için tanınan süre 1 eylül 2013,
uygulamaya girme tarihi ise 1 ocak 2014
bu tarihlere kadar
Gelir İdaresi Başkanlığı
kast edilen mükellefleri daha net olarak belirleyen bir yeni sirküler yayınlayacak,
aşağıda Ankara YMM Odası sirküleri var orada ilgililere bu konuda öneri var.

http://www.ankaraymmo.org.tr/otomasyon/ekler/vuk%20sik%C3%BCleri%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fler.pdf
http://www.vergidegundem.com/tr/circularDetails?circularId=1056927

Hiç yorum yok: